Spätný zber

 

Miesto spätného zberu použitých batérií a akumulátorov

Spätný zberu použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods.23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Tu môžete odovzdať použité batérie a akumulátory!

Podmienky spätného z beru použitých batérií a akumulátorov:

Spätný zber zahŕňa prenosné batérie a akumulátory z osobných motorových vozidiel od fyzických osôb (nie podnikateľov).

• Spätný zber je prevádzkovaný v súlade so zákonom o odpadoch.
• Batérie a akumulátory sú odoberané bez viazanosti na nákup batérií či elektrozariadení.
• Spätný zber zahŕňa prenosné batérie a akumulátory od fyzických osôb (nie podnikateľov).
• Všetky služby spojené so spätným zberom sú samozrejme bezplatné!

Občanmi odovzdané použité batérie a akumulátory sú odovzdané oprávnenému subjektu a nakladá sa s nimi v súlade so zákonom o odpadoch – teda s ohľadom na životné prostredie.
P oužité batérie a akumulátory nepatria do komunálneho o dpadu, ale k recyklácii!
Toho docielite odovzdaním použitých batérií a akumulátorov v našej predajni, ktorá zabezpečí ich recykláciu.

Spätný zber odpadových pneumatík

Spoločnosť  Autoservis Jakub s.r.o. je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch distribútorom pneumatík

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania  na  území  Slovenskej  republiky,  ktorá  poskytuje  pneumatiky  v  rámci  svojej  podnikateľskej  činnosti  konečnému
používateľovi  samostatne  alebo  ako  súčasť  servisu;  za  distribútora  pneumatík  sa  považuje  aj  ten,  kto  vykonáva  výmenu pneumatík  bez  ich  predaja.

Spätný  zber  odpadových  pneumatík  je  bezplatný  zber  odpadovej  pneumatiky  distribútorom  pneumatík  od  jej držiteľa,  bez  podmienky  viazania  na  kúpu  novej  pneumatiky  alebo  iného  tovaru.

Predajňa vozidiel Škoda +421 (0)915 060 700

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie alebo testovaciu jazdu.